detektorem

Encyklopedia PWN

Popow Aleksandr S., ur. 16 III 1859, Turijskie Rudniki (ob. Krasnoturyjsk), zm. 13 I 1906, Petersburg,
ros. fizyk, pionier radiotechniki;
fiz. promieniowanie widzialne i nadfioletowe, emitowane przez cząstki naładowane poruszające się z prędkością większą od prędkości fazowej światła w danym ośrodku (emisja p.Cz. jest zjawiskiem analogicznym do emisji fali akustycznej przez ciało poruszające się w powietrzu z prędkością większą od prędkości dźwięku);
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
Rosat Wymowa, niem. Röntgen Satellite,
niem. sztuczny satelita Ziemi;
rozbłyski gamma, błyski gamma,
krótkotrwałe — z reguły trwające nie dłużej niż kilkadziesiąt s. — błyski promieniowania gamma, rejestrowane średnio raz na dobę z różnych kierunków nieba;
skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
radiometr skanujący,
telekom. urządzenie opt.-elektroniczne służące do wykonywania zdjęć terenu (lub innych obiektów) z samolotów i satelitów (satelitarne zdjęcia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia