teleskop optyczny
 
Encyklopedia PWN
teleskop optyczny,
urządzenie do obserwacji obiektów astronomicznych w świetle widzialnym (tj. odbierających fale długości 350–1000 nm);
teleskopy optyczne mogą być soczewkowe — refraktory, lub zwierciadlane — reflektory; dzięki zastosowaniu odpowiednio dużych zwierciadeł lub soczewek zwiększa się ilość światła docierającego od obserwowanego obiektu do umieszczonego w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu teleskopu oka obserwatora lub innego odbiornika promieniowania (np. kliszy fotograficznej, detektora CCD współpracującego z komputerem, fotometru, spektrografu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia