dania

Encyklopedia PWN

geol. powierzchnia ograniczająca od góry strefę występowania wód podziemnych;
łow. stan liczebny (tzw. obsada) zwierzyny w łowisku, z uwzględnieniem liczbowego stosunku płci, klas wieku, zdrowotności;
socjol. ustalony w zbiorowości sposób zachowania się;
zwyczaj, prawo zwyczajowe,
prawo jedna z form powstania norm prawnych;
Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
decyzje państw., które ustanawiają lub uznają ogólne normy prawne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia