dania

Encyklopedia PWN

filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
zbiór żywotów świętych, Jacopo da Voragine.
inform. miara efektywności algorytmu;
spadek nośności konstrukcji poddanej obciążeniom wielokrotnie zmiennym w czasie;
racjonalne następstwo roślin po sobie na danym polu (stwarzających sobie nawzajem dobre warunki wzrostu i plonowania);
powstawanie nowych wariantów patogenów (osobników o zmienionych cechach) w wyniku zmian w ich materiale genetycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia