dania

Encyklopedia PWN

elektrotechn. zespół 2 styków współpracujących ze sobą w danym urządzeniu.
Zeulenroda-Triebes
[coilənrọ:da trị:bəs],
m. w Niemczech (kraj związkowy Turyngia), na południe od Gery;
zielonoświątkowcy, ruch pentekostalny,
ukształtowany na przeł. XIX i XX w. ruch chrześc. odwołujący się do nowotestamentowego przeżycia chrztu Duchem Świętym oraz powszechności występowania tzw. darów charyzmatycznych (charyzmat).
twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia