czynny

Encyklopedia PWN

zdolność cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych do gromadzenia się na powierzchniach międzyfazowych układu i odmiennego zachowania się tych cząsteczek w stosunku do różnych faz wzajemnie nierozpuszczalnych (np. woda–olej), tworzących ten układ;
zool. cechy i działania służące ochronie przed uszkodzeniami ciała;
stan obiektu umożliwiający zmniejszenie ryzyka lub uniknięcie awarii i wypadków;
kontrola techn. przeprowadzana w czasie trwania operacji technol. i mogąca wpływać na jej wynik;
kryształy skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo.
przewodność przewodnika w obwodzie prądu stałego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia