czynny

Encyklopedia PWN

usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik, tj. wody powierzchniowe lub grunty.
opór elektryczny, oporność elektryczna,
wielkość charakteryzująca przewodnik (gałąź obwodu elektrycznego).
pestycydy
[łac. pestis ‘zaraza’, occido ‘zabijam’],
substancje chem., syntetyczne lub naturalne, stosowane gł. jako środki ochrony roślin uprawnych, ponadto do ochrony drewna, tworzyw sztucznych i in. materiałów oraz do zwalczania pasożytów zwierząt i ludzi.
określenie 3 obszarów Polski w okresie międzywojennym, różniących się pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego; w końcu lat 30. popularne w publicystyce;
Sikorski Władysław Eugeniusz, ur. 20 V 1881, Tuszów Narodowy k. Mielca, zm. 4 VII 1943, Gibraltar,
polityk, generał, premier rządu RP na uchodźstwie.
właściwość substancji optycznie aktywnej, polegająca na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła podczas przechodzenia światła spolaryzowanego przez tę substancję;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia