aktywność powierzchniowa (substancji powierzchniowo czynnych)
 
Encyklopedia PWN
aktywność powierzchniowa (substancji powierzchniowo czynnych),
zdolność cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych do gromadzenia się na powierzchniach międzyfazowych układu i odmiennego zachowania się tych cząsteczek w stosunku do różnych faz wzajemnie nierozpuszczalnych (np. woda–olej), tworzących ten układ;
w wyniku tego pojawiają się lub ulegają zmianie: zwilżanie, emulgowanie, pienienie, dyspergowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia