czynny

Encyklopedia PWN

akinezja
[gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
med. brak zdolności wykonywania ruchów czynnych;
Andy, Los Andes, Cordillera de los Andes,
wielki system górski w Ameryce Południowej.
czynny wulkan w Japonii, w środkowej części wyspy Kiusiu;
Beck
[bk]
Ludwig, ur. 29 VI 1880, Biebrich k. Wiesbaden, zm. 20 VII 1944, Berlin,
generał niem.; współtwórca Wehrmachtu w III Rzeszy;
grupa metod ochrony roślin polegająca na czynnym wykorzystaniu żywych organizmów do utrzymywania niskiej liczebności populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia