cywilne

Encyklopedia PWN

w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
Jodłowski Jerzy, ur. 18 VI 1909, Warszawa, zm. 16 VIII 2000, tamże,
prawnik, działacz polityczny; specjalista z zakresu prawa cywilnego procesowego — krajowego i międzynarodowego;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
zbiór norm prawnych (przepisów prawnych) regulujących wyodrębnioną dziedzinę życia społecznego;
prawo obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia