cywilne

Encyklopedia PWN

zobowiązanie, łac. obligatio,
prawo stosunek prawny, w którym uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika) świadczenia, które zobowiązany powinien spełnić;
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN), właśc. Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”,
organizacja konspiracyjna, utworzona IX 1945, po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ) przejęła większość jej kadr i struktur organizacyjnych;
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych) Wymowa, ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia