cywilne

Encyklopedia PWN

Wydział Rządu Narodowego w Galicji, zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego,
w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych, utworzony XI 1863 w Krakowie, stał na czele organizacji cywilnej w Galicji;
prawow pol. postępowaniu cywilnym pomocniczy środek egzekucyjny przy egzekucji z ruchomości, polegający na nakazaniu dłużnikowi (pod rygorem zastosowania przymusu osobistego) złożenia prawdziwego i zupełnego wykazu majątku.
„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
masa wody wypartej przez statek, równa jego całkowitej masie;
lotn. przyrząd pokładowy służący do pomiaru wysokości lotu statku powietrznego;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia