cywilne

Encyklopedia PWN

prawo w procesie sądowym (cywilnym i karnym) i postępowaniu adm. oznacza wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zajścia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg postępowania;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Pichną (prawy dopływ Warty).
Zeiller
[cạir]
Franz von, ur. 1751, zm. 1829,
prawnik austriacki;
Zeligson, Seligson, Adolf, ur. 1867, Warszawa, zm. 10 VI 1919, tamże,
architekt;
wydział sanitarny Ludowego Związku Kobiet, utworzony 1942
prawo rodzaj umowy o świadczenie usług, w której przyjmujący z. zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej lub faktycznej, lecz nie bierze odpowiedzialności cywilnej za jej rezultat (np. adwokat za pomyślny wyrok), a jedynie za staranność działania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia