zawieszenie postępowania
 
Encyklopedia PWN
zawieszenie postępowania,
prawo w procesie sądowym (cywilnym i karnym) i postępowaniu adm. oznacza wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zajścia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg postępowania;
wpływ tych zdarzeń może być usunięty przez zdarzenia przyszłe lub czynności sądu i stron; przyczyny zawieszenia postępowania mogą być zależne od woli stron (np. wspólny wniosek stron, niestawiennictwo strony) lub od nich niezależne (np. utrata przez stronę zdolności procesowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia