zlecenie
 
Encyklopedia PWN
zlecenie,
prawo rodzaj umowy o świadczenie usług, w której przyjmujący z. zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej lub faktycznej, lecz nie bierze odpowiedzialności cywilnej za jej rezultat (np. adwokat za pomyślny wyrok), a jedynie za staranność działania;
przyjmujący z. jest zobowiązany dokonać czynności osobiście; każda ze stron może wypowiedzieć z. w każdym czasie; jeżeli z. jest odpłatne, wypowiadający z. powinien zwrócić wydatki i zapłacić odpowiednią część wynagrodzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia