cywilne

Encyklopedia PWN

Werwolf
[niem., ‘wilkołak’],
nazwa niem. oddziałów zbrojnych, tworzonych od schyłku 1944 (wg wytycznych H. Himmlera z X 1944) do prowadzenia akcji sabotażowych i terrorystycznych na terenach zajętych przez aliantów;
audycja radiowa,
Wielopolski Aleksander, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 13 III 1803, Sędziejowice, zm. 30 XII 1877, Drezno,
polityk, ziemianin; zwolennik ugody z Rosją.
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wyż. Wieluńskiej.
Wilhelma Order Wojskowy, De Militaire Willemsorde,
najwyższe odznaczenie wojsk. Królestwa Niderlandów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia