cywilne

Encyklopedia PWN

tymczasowa władza pol. na kresach wschodnich;
organy Pol. Państwa Podziemnego 1942–44, orzekające w sprawach wykroczeń przeciw postawie obywatelskiej Polaków (stosowały naganę, upomnienie, kary cielesne).
rodzaj odpowiedzialności prawnej o charakterze majątkowym;
pokrzywdzony dochodzący w procesie karnym roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia