cywilne

Encyklopedia PWN

organ administracji publicznej rejestrujący fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli;
unormowana przepisami Konstytucji RP oraz ustawy z 21 XI 1967 O powszechnym obowiązku obrony RP (wielokrotnie nowelizowanej, tekst jednolity 2002);
cywilna organizacja konspiracyjna obozu nar., powołana IX 1942 w wyniku przekształcenia i rozbudowy Komisariatu Cywilnego przy Organizacji Wojsk. Związek Jaszczurczy;
w Polsce wpis dokonywany w księdze stanu cywilnego odnotowujący zdarzenie, które prawo nakazuje rejestrować;
reguluje właściwość sądów i postępowanie przed nimi w sprawach cywilnych;
wydatki budżetowe na uposażenie głowy państwa, wyodrębnione XVII–XVIII w. z pozostałych wydatków państwa (w Polsce rozdział skarbu królewskiego i publicznego dokonywał się stopniowo 1507–90);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia