cywilne

Encyklopedia PWN

władza nacz. Wolnego Miasta Krakowa, działająca po upadku rewolucji krak. 1846.
forma spółki o charakterze osobowym, tworzona na podstawie umowy określającej cel gospodarczy, do którego osiągnięcia wspólnicy zobowiązują się dążyć;
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
kodeks
[łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia