Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich
 
Encyklopedia PWN
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (ZCZW),
tymczasowa władza pol. na kresach wschodnich;
ustanowiona 17 IV 1919 przez J. Piłsudskiego, organizowała administrację pol. na zajętych przez Polskę terenach; początkowo obejmowała okręgi: brzeski, miński i wileński; komisarzem generalnym ZCZW został J. Osmołowski bezpośrednio podlegający nacz. wodzowi; od I 1920 ZCZW podlegał nominalnie Zarząd Cywilny Wołynia i Frontu Podolskiego (komisarz — A. Mińkiewicz); XII 1919 znaczenie ZCZW zmalało; rozwiązany w trakcie ofensywy wojsk. sowieckich IX 1920.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia