chirurgiczne

Encyklopedia PWN

psychiatria
[gr. psychḗ ‘dusza’, iatreía ‘leczenie’],
dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zapobieganiem tym zaburzeniom.
med. złośliwy nowotwór, który rozwija się z prawidłowej tkanki nabłonkowej;
med. ostre zapalenie ropne luźnej tkanki łącznej, często także tkanki podskórnej;
Rudowski Witold, ur. 17 VII 1918, Piotrków (Trybunalski), zm. 10 IX 2001, Warszawa,
chirurg;
Rydygier Ludwik, właśc. L. Riediger, ur. 21 VIII 1850, Dusocin (Pomorze), zm. 25 VI 1920, Lwów,
lekarz chirurg; twórca szkoły chirurgicznej, z której wyszło wielu wybitnych operatorów;
Schramm Hilary Paulin, ur. 13 I 1857, Tomaszów Rawski (ob. Tomaszów Mazowiecki), zm. 11 XI 1940, Lwów,
lekarz chirurg;
med. zwyrodnienie szkliste tkanki podśluzówkowej spojówki;
med. wada rozwojowa ujścia cewki moczowej, które nieprawidłowo znajduje się na tylnej powierzchni prącia;
stres
[ang.],
zool. stan organizmu spowodowany działaniem czynników środowiskowych różnego pochodzenia (tzw. stresorów), przeważnie szkodliwych lub w znacznym stopniu naruszających homeostazę wewnątrzustrojową, jak urazy, infekcje, operacje chirurgiczne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, różne choroby, u człowieka także bodźce psychiczne.
szklanokrystaliczne materiały, materiały szkłoceramiczne, materiały dewitryfikacyjne, dewitryfikaty,
materiały jednorodne, złożone z drobnych ziaren krystalicznych (o mikro- lub nanometrycznych rozmiarach) otoczonych szklistą osnową, pod względem budowy i niektórych właściwości zbliżone do ceramiki, lecz wytwarzane i formowane metodami szklarskimi (co daje możliwość łatwego nadawania wyrobom skomplikowanych kształtów).
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
Szuman Leon, ur. 13 XII 1852, Kujawki k. Wągrowca, zm. 11 XI 1920, Grzymisław k. Śremu,
lekarz chirurg;
tarczyca, gruczoł tarczowy,
gruczoł dokrewny kręgowców, którego komórki mają zdolność do wychwytywania jodu i produkowania hormonów: trijodotyroniny, tyroksyny i kalcytoniny;
med. nowotwór łagodny, ograniczone nagromadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie tkanek miękkich;
nowotwór złośliwy zbud. z tkanki tłuszczowej
tonsilektomia
[łac.-gr.],
med. chirurgiczne usunięcie migdałków podniebiennych.
tracheostomia
[łac. trachea ‘tchawica’, gr. stomóō ‘wytwarzam otwór’],
med. chirurgiczne wytworzenie otworu w tchawicy i na szyi, stanowiącego przetokę zapewniającą dopływ powietrza do dolnych dróg oddechowych;
jedna z form zaburzonej identyfikacji płciowej i roli płciowej;
trepan
[łac. < gr.],
narzędzie chirurgiczne, rodzaj wiertła;
narzędzie chirurgiczne do nakłuwania powłok ciała, stosowane gł. w laparoskopii w celu wprowadzenia do jamy ciała endoskopu.

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kleszczyki chirurgiczne «narzędzia używane podczas operacji do chwytania tkanek i zaciskania przeciętych naczyń»
chirurgia
1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny»
2. «oddział chirurgiczny w szpitalu»

• chirurgiczny • chirurgicznie • chirurg
łyżeczka chirurgiczna «instrument medyczny służący do usuwania narośli z powierzchni ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia