chirurgiczne

Encyklopedia PWN

Esmarch Johannes Friedrich August von, ur. 9 I 1823, Tönning, zm. 23 II 1908, Kilonia,
chirurg niemiecki;
Góral Roman, ur. 2 VII 1925, Lisikierz (Lubelszczyzna), zm. 16 IV 1989, Poznań,
chirurg;
Heryng, Hering, Teodor, ur. 1 V 1847, Warszawa, zm. 29 VIII 1925, tamże,
lekarz laryngolog;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
jałowość, sterylność,
med. nieobecność drobnoustrojów;
Kader, Kader-Kadaras, Bronisław, ur. 5 V 1863, Wilno, zm. 24 X 1937, Kraków,
chirurg, działacz ewangelicki;
Kalkriese
[kạlkri:zə],
miejscowość w Niemczech (Dolna Saksonia), na północ od Hanoweru.
med. obecność w ustroju kamieni (med. ), twardych złogów utworzonych najczęściej z soli mineralnych;
Kapuściński Witold Juliusz, ur. 4 V 1910, Halle, zm. 6 VII 1988, Wrocław,
syn Witolda, lekarz okulista, pisarz i poeta; lekarz szpitala AK podczas powstania warszawskiego;
med. choroba przenoszona drogą płciową;
kosmetologia
[gr.],
kosmetyka lekarska,
med. dział dermatologii zajmujący się metodami leczenia i upiększania ciała, wywodzący się z kosmetyki, nauki o racjonalnym pielęgnowaniu ciała.
Krajewski Władysław, ur. 18 IX 1855, Janów Lubelski, zm. 4 III 1907, Warszawa,
chirurg;
Kryński Leon Paweł Wawrzyniec, ur. 20 II 1866, Warszawa, zm. 8 X 1937, tamże,
chirurg;
Langenbeck
[lạŋənbk]
Bernhard Rudolph Konrad von, ur. 8 (9?) XI 1810, Padingbüttel, zm. 29 IX 1887, Wiesbaden,
chirurg niemiecki;
laparoskopia
[gr. lapára ‘podbrzusze’, skopéō ‘patrzę’],
metoda badania jamy brzusznej i znajdujących się w niej narządów, za pomocą laparoskopu, w celu diagnostycznym lub wykonania zabiegu chirurgicznego (operacji laparoskopowej) bez potrzeby rozległego przecinania powłok (otwierania) brzucha;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Le Brun Aleksander Antoni, ur. 12 V 1803, Warszawa, zm. 3 VI 1868, tamże,
chirurg;
łagodny rozrost stercza, przerost gruczołu krokowego (prostaty),
gruczolak gruczołu krokowego (uważany niekiedy za nowotwór łagodny);
med. przewlekła postać zakażenia skóry i tkanek głębszych (także kości) wywoływana przez mieszaną florę bakteryjno-grzybową;
medtekstylia
[łac.],
pot. tekstylia stosowane jako wyroby higieniczne (np.: ręczniki, przeciwalergiczna bielizna pościelowa), sanitarne (wata, gaza, bandaże, materace przeciwodleżynowe), wspomagające leczenie (np. bandaże elastyczne) lub używane w chirurgii (nici chirurgiczne, implanty — np. protezy naczyniowe).

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kleszczyki chirurgiczne «narzędzia używane podczas operacji do chwytania tkanek i zaciskania przeciętych naczyń»
chirurgia
1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny»
2. «oddział chirurgiczny w szpitalu»

• chirurgiczny • chirurgicznie • chirurg
łyżeczka chirurgiczna «instrument medyczny służący do usuwania narośli z powierzchni ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia