chemiczna

Encyklopedia PWN

dział krystalografii zajmujący się badaniem zależności zachodzących między strukturą ciał krystalicznych a ich składem chem. i właściwościami fizycznymi;
chem. lub fizykochemiczne oddziaływanie na powierzchnię metalu;
obróbka cieplno-chemiczna, obróbka dyfuzyjna,
proces technol. mający na celu uzyskanie zmian właściwości warstwy wierzchniej poddawanych obróbce przedmiotów w wyniku działania temperatury, czasu i środowiska technologicznego.
podwyższenie światłoczułości materiałów fot. przez dodanie do nich pewnych związków siarki lub złota (tzw. sensybilizatorów).
dyscyplina nauk. o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chem., fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia