chemiczna

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
roln. grupa metod ochrony roślin polegających na stosowaniu pestycydów w celu zapobieżenia porażeniu roślin przez agrofagi lub w celu zniszczenia tych, które już zaatakowały uprawę;
umowny wskaźnik jakości wód, informujący o zawartości w nich związków organicznych oraz niektórych nieorganicznych (np. sole żelaza(II), siarczki), ulegających utlenianiu pod wpływem silnych utleniaczy.
placówka nauk.-badawcza powstała 1922 we Lwowie z przekształcenia Inst. Badań Nauk. i Techn. „Metan” (zał. 1916 przez I. Mościckiego), 1926 przeniesiona do Warszawy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia