chemiczna

Encyklopedia PWN

chemiczna obróbka włókna, chemiczna technologia włókna, wykończalnictwo wyrobów włókienniczych,
procesy, gł. fizykochemiczne (np. pranie, barwienie, spilśnianie, dekatyzowanie), chem. (np. bielenie), ale również mech. (np. strzyżenie, drapanie, ścieranie), którym poddaje się surowe (niewykończone) włókna i wyroby włókiennicze: przędze, tkaniny, dzianiny i przędziny, z różnych rodzajów włókien naturalnych i chemicznych.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
broń masowego rażenia, którą stanowią bojowe środki trujące oraz środki ich przenoszenia;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
inżynieria chemiczna i procesowa, dawniej inżynieria chemiczna,
nauka techn., która korzystając z metod i wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, a także ekonomii, zajmuje się procesami, w których ulegają zmianie skład i/lub właściwości materii, w wyniku przemian natury chem., biochem. lub fizykochemicznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia