boczny

Encyklopedia PWN

Addisona–Biermera choroba, dawniej zwana niedokrwistością złośliwą,
choroba spowodowana niedoborem witaminy B12 (kobalaminy);
aerofony
[gr. aḗr ‘powietrze’, phōnḗ ‘głos’],
grupa instrumentów muz., w których źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza, pobudzony odpowiednim zadęciem (instrumenty dęte).
aguti, Dasyproctidae,
rodzina ssaków z rzędu gryzoni; występują od Meksyku przez Amerykę Środkową po Brazylię;
akroterion
[gr.],
naszczytnik,
dekoracyjny element architektoniczny, wieńczący wierzchołek i boczne narożniki frontonu, w formie palmety, wolut, liści akantu, niekiedy grup figuralnych;
alimentacja
[łac. alimentatio ‘zasilanie’],
polityka społ., prawo świadczenie prawnie zagwarantowanych środków utrzymania na rzecz osób, które nie mogą ich uzyskać własnymi siłami.
Amazonka, hiszp. Río Amazonas, portug. Rio Amazonas,
rzeka w Ameryce Południowej, w Brazylii i Peru, największa pod względem powierzchni dorzecza i zasobności w wodę na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia