binarne

Encyklopedia PWN

binarny zapis, zapis dwójkowy,
inform. zapis liczb w dwójkowym systemie liczbowym, powszechnie stosowany w technice komputerowej (arytmetyka komputerowa);
element opt. spełniający te same funkcje co zwykła soczewka opt., lecz różniący się od niej budową i zasadą działania;
sygnał cyfrowy, w którym liczbami reprezentującymi wartości wielkości fiz. są: 0 i 1 (elementy binarne, bity);
telekom. wielkość określająca szybkość transmisji cyfrowej, równa liczbie elementów cyfrowych sygnału binarnego przekazywanych przez kanał telekomunik. w jednostce czasu;
kod binarny, kod dwójkowy, kod dwuwartościowy,
kod, w którym stosuje się sygnały elementarne przyjmujące jedną z dwu możliwych wartości (0 lub 1); stosowany gł. w technice cyfrowej.
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym (dwuargumentowym) określonym na elementach tego zbioru (tzn. że każdej uporządkowanej parze elementów zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia