binarne

Encyklopedia PWN

modem
[ang. modulator–demodulator],
inform., telekom. urządzenie elektroniczne umożliwiające komunikację między komputerami za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej;
multimedia
[łac.],
system multimedialny,
pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych.
program
[gr.],
inform. przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym, w którym dodatkowo jest jednoznacznie określone działanie odwrotne.
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia