binarne

Encyklopedia PWN

system przesyłania informacji drogą radiową, umożliwiający wykrywanie w odbiorniku słabych sygnałów, ukrytych całkowicie w szumie;
sygnał dyskretny, w przypadku którego kolejne wartości wielkości fiz. są reprezentowane przez ciągi liczb należących do skończonego zbioru;
symilografia
[łac.-gr.],
telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, faksymilografia,
dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci nieruchomych obrazów (np.: pisma, rysunków, fotografii, map, schematów) pomiędzy 2 odległymi aparatami symilograficznymi, za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego.
rodzaj telekonferencji, podczas której są jednocześnie (w czasie rzeczywistym) przesyłane sygnały foniczne i wizyjne (dźwięk i ruchomy obraz);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia