biegunem

Encyklopedia PWN

stacja rosyjska w Antarktydzie Wschodniej, obok najbardziej odległego od oceanów miejsca na kontynencie (82°S, 50°E), na wys. 3720 m (lód grub. 2950 m);
polarna stacja amer. w Antarktydzie Wschodniej, na południowym biegunie geogr., → Amundsen–Scott.
polarne stacje ros. w Arktyce, → Siewiernyj polus.
Biegun Wolności, wł. Polo delle Libertà,
wł. koalicja wyborcza, → Dom Wolności.
obszary na kuli ziemskiej, w których temperatura powietrza (mierzona na standardowym poziomie 2 m nad podłożem) osiąga najniższe wartości.
zaciski źródła napięcia elektrycznego (ogniwa galwanicznego, akumulatora, prądnicy) umożliwiające przyłączenie go do obwodu elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia