biegunem

Encyklopedia PWN

Nansen Fridtjöf Wymowa, ur. 10 X 1861, majątek Store-Fröen k. Oslo, zm. 13 V 1930, Lysaker,
norweski badacz polarny, oceanograf i przyrodnik, jeden z najwybitniejszych badaczy Arktyki.
Shackleton
[szạ̈kltən]
Sir Ernest Henry, ur. 15 II 1874, Kilkee (hrab. Donegal), zm. 5 I 1922, Georgia Pd.,
irlandzki podróżnik, badacz Antarktyki;
Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
wrzeciono podziałowe, wrzeciono kariokinetyczne,
genet. struktura plazmatyczna powstająca podczas podziału komórki (mitoza, mejoza), zbudowana z mikrotubul, układająca się w dwubiegunowe wrzeciono, umożliwiająca precyzyjny podział materiału genetycznego pomiędzy komórki potomne;
akumulator elektr., w którym elektrodą dodatnią (katodą) jest tlenek ołowiu(IV) PbO2 osadzony na ołowiu, ujemną (anodą) ołów metaliczny Pb, a elektrolitem — 20–30-procentowy roztwór kwasu siarkowego (akumulator kwasowy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia