biegunem

Encyklopedia PWN

Amundsen–Scott
[ạ:məndsən skot],
Biegun Południowy,
stacja nauk.-badawcza w Antarktydzie Wschodniej, na biegunie geogr., na wys. 2835 m;
Amundsena, Basen, Fram Basin,
basen oceaniczny w okołobiegunowej części dna Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a śródoceanicznym Grzbietem Gakkela;
parametry orbity ziemskiej: mimośród, nachylenie płaszczyzny równika ziemskiego do płaszczyzny ekliptyki i położenie peryhelium w stosunku do wędrującego po ekliptyce punktu przesilenia wiosennego, warunkujące ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na poszczególnych równoleżnikach i w różnych porach roku.
Bennett
[bẹnıt]
Floyd, ur. 25 10 1890, Warrensburg (stan Nowy Jork), zm. 25 IV 1928, Quebec (Kanada),
pilot amer.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia