biegunem

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie analizy mat. odnoszące się do funkcji zmiennej zespolonej (funkcje analityczne);
mat. pojęcie geometrii rzutowej;
punkty na powierzchni Ziemi, w których wektor całkowitego natężenia pola magnetycznego jest prostopadły do płaszczyzny poziomej;
bieguny świata, bieguny niebieskie,
punkty, w których oś świata przecina sferę niebieską;
punkty, w których oś obrotu Ziemi przecina jej powierzchnię; szerokość geograficzna biegunów wynosi odpowiednio +90° na północy i –90° na południu; długość geograficzna jest nieokreślona;
fiz. fragmenty powierzchni ciała ferromagnet. (lub ferrimagnet.), na których wartości składowej normalnej namagnesowania są różne od zera.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia