biegunem

Encyklopedia PWN

dział magnetyzmu ziemskiego, nauka zajmująca się badaniem pola magnet. Ziemi w jej przeszłości geologicznej;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej;
elektroliza
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lýsis ‘rozłożenie’],
podstawowy proces elektrochemiczny polegający na chemicznej przemianie składników elektrolitu (a często i materiału elektrod), przebiegającej na elektrodach pod wpływem przepływu prądu elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia