biegunem

Encyklopedia PWN

Peary
[pı̣əri]
Robert Edwin Wymowa, ur. 6 V 1856, Cresson Springs (stan Pensylwania), zm. 20 II 1920, Waszyngton,
amer. zdobywca północnego bieguna geogr., oficer marynarki, badacz polarny, kontradmirał.
rzut stereograficzny, odwzorowanie stereograficzne,
mat. przekształcenie płaszczyzny w sferę styczną do niej (również przekształcenie odwrotne); w rz.s. punkt z i jego obraz z′ leżą na jednej prostej przechodzącej przez punkt N antypodyczny do punktu styczności (punkt N nie jest obrazem żadnego punktu płaszczyzny);
centrosom
[łac. centrum ‘środek’, gr. sṓma ‘ciało’],
biol. wyodrębniona część cytoplazmy komórki znajdująca się w pobliżu jądra komórkowego;
Dom Wolności, wł. La Casa delle Libertà,
włoska koalicja polityczna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia