asymptotą krzywej

Encyklopedia PWN

asymptota
[gr. asýmptōtos ‘nie stykający się’],
mat. asymptotą krzywej jest prosta mająca tę własność, że jeśli punkt krzywej oddala się nieograniczenie po pewnej gałęzi tej krzywej, to jego odległość od prostej dąży do zera;
mat. tor, po którym punkt P porusza się ze stałą szybkością, podążając w kierunku punktu Z, przesuwającego się ruchem jednostajnym po prostej;
traktrysa
[łac. tracto ‘ciągnę’],
mat. krzywa płaska, którą można opisać we współrzędnych kartezjańskich x, y równaniami parametrycznymi: x = a ln(tg (φ/2)) + a cos φ, y = a sin φ, gdzie a — dodatnia stała, φ (0 < φ < π) — kąt, który styczna do t. w punkcie P(x, y) tworzy z dodatnim zwrotem osi odciętych OX;
mat. funkcja y = logax, określona dla x > 0 (logarytm);
hiperbola
[gr. hyperbolḗ ‘nadwyżka’, ‘nadmiar’, ‘przewyższenie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska hiperboli) jest stała i równa 2a: |F1M − F2M| = 2a (przy czym 2a < F1F2).
mat. krzywa płaska o równaniu x3 + y3 = 3axy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia