asymptota
 
Encyklopedia PWN
asymptota
[gr. asýmptōtos ‘nie stykający się’],
mat. asymptotą krzywej jest prosta mająca tę własność, że jeśli punkt krzywej oddala się nieograniczenie po pewnej gałęzi tej krzywej, to jego odległość od prostej dąży do zera;
np. asymptotą hiperboli x2y2 = 1 są proste y = ± x. Asymptotą funkcji y = f(x) nazywa się asymptotę krzywej będącej wykresem tej funkcji; współczynniki asymptoty ukośnej y = ax + b znajduje się ze wzorów: , ; funkcja ma asymptotę pionową x = x0, gdy lub .
zgłoś uwagę
Ilustracje
Asymptoty rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia