pseudosfera
 
Encyklopedia PWN
pseudosfera
[gr.],
mat. powierzchnia obrotowa utworzona przez obrót traktrysy dokoła jej asymptoty;
jej całkowita krzywizna k (krzywizna Gaussa) jest stała i ujemna: k = –1/a2, gdzie a oznacza długość odcinka stycznej do traktrysy między punktem styczności i punktem przecięcia się stycznej z asymptotą traktrysy; na pseudosferze realizuje się (częściowo) płaska geometria Łobaczewskiego, co zauważył 1868 matematyk wł. E. Beltrami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia