funkcja logarytmiczna
 
Encyklopedia PWN
funkcja logarytmiczna,
mat. funkcja y = logax, określona dla x > 0 (logarytm);
podstawa a logarytmu spełnia warunki: 0 < a < 1 — wtedy funkcja logarytmiczna jest malejąca, lub a > 1 — wtedy funkcja logarytmiczna jest rosnąca; oś OY jest dla funkcji logarytmicznej asymptotą pionową; funkcja logarytmiczna przyjmuje wartość y = 0 dla x = 1; wykres funkcji logarytmicznej nazywa się krzywą logarytmiczną; funkcją odwrotną do funkcji logarytmicznej jest funkcja wykładnicza y = ax; wśród funkcji ciągłych funkcja logarytmiczna jest jedyną spełniającą warunek f(x · y) = f(x) + f(y).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Funkcje logarytmiczne wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia