artystyczne

Encyklopedia PWN

działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
farby powstające z mieszaniny pigmentu i spoiwa;
rzemiosło trudniące się wyrobem przedmiotów dekoracyjnych z żelaza;
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia