artystyczne

Encyklopedia PWN

działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
farby powstające z mieszaniny pigmentu i spoiwa;
rzemiosło trudniące się wyrobem przedmiotów dekoracyjnych z żelaza;
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
miesięcznik (następnie dwutygodnik), wydawany 1912–15 w Warszawie;
stowarzyszenie działające 1910–17 w Paryżu;
artystyczne ukształtowane i zdobione wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe.
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
dyscyplina sport. uprawiana wyłącznie przez dziewczęta i kobiety, w której układy ćwiczeń są wykonywane w rytm muzyki;
najczęstsze określenie krytyki dotyczącej sztuk plastycznych, konwencjonalnie wytyczany obszar w piśmiennictwie na temat sztuk plastycznych, obejmujący wypowiedzi mające charakter publicystyczny, informacyjny, naukowy, literacki — głównie dotyczące twórczości artystów plastyków, współczesnej krytykowi.
czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1993 w Bydgoszczy;
Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki, Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr (MChAT),
teatr zał. 1898 w Moskwie przez K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza-Danczenkę.
czasopismo poświęcone sztuce i życiu artyst. Krakowa;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia