artystyczne

Encyklopedia PWN

oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, najstarsze muzeum w Polsce, założone przez ksieżnę I. Czartoryską w Puławach w specjalnie zaprojektowanych przez Ch.P. Aignera budynkach, zwanych Świątynią Syblli (1801) i Domkiem Gotyckim (1809);
Muzeum Narodowe w Krakowie,
jedno z najstarszych i najbogatszych polskich muzeów.
twórczość plastyczna niezależna od ogólnie przyjętych współczesnych konwencji artystycznych, będąca bezpośrednim wyrazem osobowości twórcy, jego uczuć i przeżyć oraz jemu tylko właściwego sposobu postrzegania, porządkowania i opisywania świata.
NET ART
[ang.],
pojęcie określające praktyki artystyczne wykorzystujące możliwości sieci Internet;
czasopismo artystyczne,
Nolde Emil Wymowa, właśc. E. Hansen, ur. 7 VIII 1867, Nolde k. Tondern, zm. 13 IV 1965, Seebüll (obecnie część Neukirchen),
niemiecki malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu.
Norwid Cyprian Kamil — imię przybrane przy bierzmowaniu, używane przez N. jako drugie, ur. 24 IX 1821, Głuchy k. Radzymina, zm. 23 V 1883, Paryż,
poeta, dramaturg, prozaik, także grafik, rzeźbiarz i malarz.
recytacja
[łac.],
deklamacja,
typ mowy scenicznej, artystyczne wypowiadanie tekstu literackiego;
reforma teatru, zw. wielką reformą,
wielofazowy zespół zjawisk obejmujący działania artystyczne i postulaty teoretyczne w teatrze europejskim przełomu XIX i XX w., które wprowadziły nowe rozumienie teatru (jako sztuki autonomicznej, o swoistych środkach artystycznych) i roli reżysera-inscenizatora (jako głównego twórcy przedstawienia, panującego nad tekstem, grą aktorów, plastyką, muzyką).
Ryszkiewicz Andrzej, ur. 5 V 1922, Warszawa, zm.13 IX 2005, tamże,
historyk sztuki;
czasopismo artyst., początkowo miesięcznik, następnie wychodziło nieregularnie, ukazywało się 1918–19 w Krakowie jako organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego, ilustrowane;
twórczość artystyczna związana treściowo z wiarą i życiem religijną;
integralna część dorobku cywilizacyjnego Scytów od początku ich uchwytnego archeologicznie bytu historycznego, tj. od IX w. p.n.e., aż po kres samodzielnego istnienia w III w. p.n.e.; znana głównie z zabytków odkrytych w kurhanach (m.in. Kelermes, Kul Oba, Ryżanówka, Sołocha, Tołstaja mogiła).

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia