aktywne

Encyklopedia PWN

aktywne jądra galaktyk, ang. Active Galactic Nuclei (AGN),
centralne części galaktyk aktywnych;
ekon. wydatkowanie zasobów przez prywatne przedsiębiorstwa i grupy interesów dla uzyskania od rządu tzw. ochronnej regulacji, która ma zapewnić pomoc finansową państwa oraz uzyskanie renty monopolowej (zysku ekonomicznego; zysk) przez ochronę przed konkurencją zagraniczną i krajową.
galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
chem. obszar powierzchni katalizatora stałego (kontaktu), na którym zachodzi chemiczna adsorpcja cząstki substratu i tworzenie się kompleksu aktywnego.
optycznie aktywne substancje, substancje optycznie czynne,
substancje wykazujące aktywność optyczną, czyli skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo w prawo lub w lewo o pewien, charakterystyczny dla danej substancji kąt;
gwiazdy zmienne wykazujące dużą aktywność magnetyczną (która jest wynikiem oddziaływania pól magnetycznych z ruchami materii w zewnętrznych warstwach gwiazd);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia