Thomsona

Encyklopedia PWN

fiz. rozpraszanie światła na swobodnych ładunkach przy energiach fotonów znacznie mniejszych niż masa elektronu me.
niewielka zmiana temperatury rozprężanego adiabatycznie (adiabatyczny proces) i izoentalpowo (izentalpowy proces) gazu rzeczywistego;
mostek pomiarowy prądu stałego służący do dokładnych pomiarów rezystancji w zakresie od ok. 10–6 Ω do 1 Ω.
Thomson
[tọmsən]
William Wymowa, lord Kelvin, ur. 26 VI 1824, Belfast, zm. 17 XII 1907, Netherhall (Szkocja),
szkocki inżynier, fizyk i matematyk.
Joule
[dżu:l]
James Prescott Wymowa, ur. 24 XII 1818, Salford (hrab. Lancashire), zm. 11 X 1889, Sale (hrab. Cheshire),
fizyk brytyjski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia