Thomsona

Encyklopedia PWN

Saint-Lambert
[sę lãbẹ:r]
Jean-François de, markiz, ur. 26 XII 1716, Nancy, zm. 9 II 1803, Paryż,
fr. poeta i moralista;
Serengeti, Park Narodowy, Serengeti National Park,
park nar. w Tanzanii, zał. 1940, pow. 1460 tys. ha;
„Sunday Times, The”
[đə sạndeı taımz; ‘czasy niedzielne’],
bryt. gazeta niedzielna, wyd. od 1822 w Londynie;
telegrafia
[gr. tḗle ‘daleko’, gráphō ‘piszę’],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem na odległość wiadomości w postaci zbioru znaków (liter, cyfr i in.), wydrukowanego lub utrwalonego na taśmie dziurkowanej;
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia