Thomsona

Encyklopedia PWN

izentalpowy proces, przemiana izentalpowa,
proces termodynamiczny, podczas którego entalpia układu nie ulega zmianie;
fiz. jedne z pierwszych doświadczeń, które doprowadziły do sformułowania podstaw termodynamiki:
kriogenika
[gr. krýos ‘mróz’, génos ‘pochodzenie’],
technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur;
mostek elektr. służący do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elementów elektr. (np. rezystora, kondensatora, cewki indukcyjnej) oraz innych wielkości fiz. jednoznacznie z nimi związanych (np. temperatury).
fiz. promienie biegnące od katody do anody w rurze do wyładowań elektr. z dostatecznie rozrzedzonym gazem;
Rukua, Lake Rukwa,
bezodpływowe jezioro w południowo-zachodniej Tanzanii, w dnie rowu tektonicznego, między jez.: Tanganika i Niasa, na wys. 792 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia