Thomsona

Encyklopedia PWN

zjawiska będące przejawem współzależności między procesami cieplnymi i elektr., zachodzącymi w obwodach elektr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia