Serengeti, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Serengeti, Park Narodowy, Serengeti National Park,
park nar. w Tanzanii, zał. 1940, pow. 1460 tys. ha;
obejmuje obszar między Jez. Wiktorii a jez. Ejasi; osobne szczyty, małe wzgórza; flora różnorodna i bogata: stepy, sawanny z akacjami, mokradła, lasy galeriowe; fauna: największe w Afryce stada kopytnych, m.in.: nosorożec czarny, bawół, żyrafa, zebra, słoń, liczne gat. antylop (np. eland, gnu, gazele Granta i Thomsona, topi), lew, leopard, gepard, hiena, wiele gat. ptaków; masowe migracje zwierząt w porze suchej (od maja do czerwca), wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Serengeti, Park Narodowy fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Serengeti, Park Narodowy (Tanzania)fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia