Sudetami

Encyklopedia PWN

jaskinia w Sudetach, w G. Kaczawskich, w g. Połom, w kamieniołomie wapienia;
Morawa, czes. i słowac. Morava, niem. March,
rz. w Czechach, Słowacji i Austrii; w dolnym biegu wyznacza granicę między Słowacją a Czechami i Austrią, lewy dopływ Dunaju;
Morawska, Brama, Moravská brána,
obniżenie między Sudetami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi, w Czechach, część Podkarpacia Północnego;
muflon, Ovis ammon musimon,
podgatunek owcy dzikiej, z rodziny krętorogich;
jaskinia krasowa w Sudetach, we wschodnim krańcu pasma Krowiarki (Masyw Śnieżnika), w górze Wapnisko;
Opawskie, Góry, czes. Zlatohorská vrchovina,
grupa izolowanych grzbietów górskich w Sudetach Wschodnich, na południe od Głuchołazów i Prudnika, w Czechach (ok. 600 km2) i Polsce (ok. 100 km2 — najbardziej na wschód wysunięta część Sudetów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia