Sudetami

Encyklopedia PWN

pagórkowaty obszar na północny wschód od Sudetów, oddzielony od nich uskokiem tektonicznym, przechodzący stopniowo w Niz. Śląską;
przełęcz w południowej części Bramy Lubawskiej (śródgórskie obniżenie między Sudetami Zachodnimi a Sudetami Środkowymi), na granicy Polski i Czech;
Fabiszewski Jerzy Kazimierz, ur. 7 X 1936, Tosie (pow. sokołowski, woj. mazowieckie),
botanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia