Sudetami

Encyklopedia PWN

Teisseyre Henryk, ur. 21 III 1903, Lwów, zm. 27 X 1975, Wrocław,
syn Wawrzyńca, brat Stanisława, geolog;
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
agrest, Ribes (Grossularia),
rodzaj z rodziny agrestowatych (Grossulariaceae);
amfibolit
[gr.],
skała metamorficzna składająca się gł. z amfibolu (hornblenda) i plagioklazu;
skała magmowa (głębinowa) lub metamorficzna składająca się niemal wyłącznie z bogatego w wapń plagioklazu;
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia